top of page

burovanwieren.com | 06 12765296 | cornelisvanwieren@gmail.com | Grote Visserijstraat 24 e
3026CK Rotterdam | iban NL75 INGB 0126126577 | btw NL001424886B81 | kvk 54534240

Algemene Verordening Gegevensbescherming Buro van Wieren

Buro van Wieren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.burovanwieren.com | Grote Visserijstraat 24 E | 3026CK Rotterdam | +31612765296

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro van Wieren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer

- E-mailadres - Locatiegegevens - Bankrekeningnummer.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Buro van Wieren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - het afhandelen van
jouw betaling - je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren - je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - om goederen en
diensten bij je af te leveren – Buro van Wieren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Buro van Wieren neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Buro van Wieren) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Buro van Wieren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar > Bedrijfsmatige verplichting
Personalia > 7 jaar > Bedrijfsmatige verplichting
Adres > 7 jaar > Bedrijfsmatige verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Buro van Wieren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken
Buro van Wieren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro van Wieren


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buro van Wieren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via cornelisvanwieren@gmail.com.
 

bottom of page